A heart that beats with love so pure
Не исках да сваля роклята, не исках да се завръщам към обичайното си ежедневие, което беше добро, но не и нещо толкова специално като случилото се днес.