A heart that beats with love so pure
Не исках да сваля роклята, не исках да се завръщам към обичайното си ежедневие, което беше добро, но не и нещо толкова специално като случилото се днес.

Bulgarian singer: Magi Alexieva-MEY

Song name:I call it smile =]

I want to learn to play guitar :( 

I want to learn to play guitar :( 

be free =)

be free =)